Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, sprzedaż, darowanie, niszczenie, obciążanie czy uszkadzanie majątku

Art. 300. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje,…

Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, sprzedaż, darowanie, niszczenie, obciążanie czy uszkadzanie majątku
Rate this post