Prowadzenie lub urządzanie wbrew przepisom ustawy,warunkom koncesji lub zezwolenia gier losowych, na automacie czy zakładów wzajemnych

Prowadzenie lub urządzanie wbrew przepisom ustawy,warunkom koncesji lub zezwolenia gier losowych, na automacie czy zakładów wzajemnych

Art. 107. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720…

Prowadzenie lub urządzanie wbrew przepisom ustawy,warunkom koncesji lub zezwolenia gier losowych, na automacie czy zakładów wzajemnych
5 (100%) 25 votes