Jakość handlowa artykułów i produktów rolno-spożywczych: producent, opakowanie, oznakowanie, przechowanie i transport

Jakość handlowa artykułów i produktów rolno-spożywczych: producent, opakowanie, oznakowanie, przechowanie i transport

Artykuły rolno-spożywcze, to produkty rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów,…

Jakość handlowa artykułów i produktów rolno-spożywczych: producent, opakowanie, oznakowanie, przechowanie i transport
5 (100%) 40 votes
Prowadzenie lub urządzanie wbrew przepisom ustawy,warunkom koncesji lub zezwolenia gier losowych, na automacie czy zakładów wzajemnych

Prowadzenie lub urządzanie wbrew przepisom ustawy,warunkom koncesji lub zezwolenia gier losowych, na automacie czy zakładów wzajemnych

Art. 107. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720…

Prowadzenie lub urządzanie wbrew przepisom ustawy,warunkom koncesji lub zezwolenia gier losowych, na automacie czy zakładów wzajemnych
5 (100%) 25 votes