Zakładanie, rejestracja i statut spółdzielni

Zakładanie, rejestracja i statut spółdzielni

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia…

Zakładanie, rejestracja i statut spółdzielni
5 (100%) 25 votes