Zakładanie, rejestracja i statut spółdzielni

Zakładanie, rejestracja i statut spółdzielni

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia…

Zakładanie, rejestracja i statut spółdzielni
5 (100%) 25 votes
Koncesja na rozpowszechnianie programów w radio i telewizji: wniosek, zakres, udzielenie, przedłużenie i cofnięcie

Koncesja na rozpowszechnianie programów w radio i telewizji: wniosek, zakres, udzielenie, przedłużenie i cofnięcie

Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji. Nie wymaga uzyskania koncesji rozpowszechnianie programów telewizyjnych wyłącznie w systemach…

Koncesja na rozpowszechnianie programów w radio i telewizji: wniosek, zakres, udzielenie, przedłużenie i cofnięcie
5 (100%) 36 votes