Blog

Spółka z o.o. i akcyjna w organizacji

Spółka z o.o. i akcyjna w organizacji

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w…

Spółka z o.o. i akcyjna w organizacji
5 (100%) 40 votes
Działanie na  szkodę wierzyciela przez: udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, sprzedaż, darowanie, niszczenie, obciążanie czy uszkadzanie swojego majątku

Działanie na szkodę wierzyciela przez: udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, sprzedaż, darowanie, niszczenie, obciążanie czy uszkadzanie swojego majątku

Art. 300. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje,…

Działanie na szkodę wierzyciela przez: udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, sprzedaż, darowanie, niszczenie, obciążanie czy uszkadzanie swojego majątku
5 (100%) 29 votes