Awans zawodowy nauczyciela w szkole

Awans zawodowy nauczyciela w szkole

Stopień awansu zawodowego nauczyciela jest rodzajem „certyfikatu” zawodowego, wydanego w trybie decyzji administracyjnej, potwierdzającej pewne uprawnienia w tym zakresie, pochodzące od władzy publicznej. Występują następujące…

Awans zawodowy nauczyciela w szkole
5 (100%) 71 votes
Zadania i obowiązki dyrektora szkoły

Zadania i obowiązki dyrektora szkoły

Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą…

Zadania i obowiązki dyrektora szkoły
5 (100%) 41 votes