Prawo gospodarcze i spółek

to zbiór norm prawnych traktujących o funkcjonowaniu gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a także między innymi podmiotami, które mogą być podmiotem stosunków gospodarczych. Publiczne prawo gospodarcze definiuję funkcje państwa w gospodarce, określa swobodę działalności gospodarczej i precyzuje definicję obrotu gospodarczego w sferze stosunków między państwem a przedsiębiorstwami. Prawo to określa zakres interwencji prawa i państwa w gospodarkę kraju. Prywatne prawo gospodarcze reguluje stosunki między poszczególnymi przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Prawo to obejmuje w szczególności przepisy określające rodzaje i funkcjonowanie spółek, czynności handlowe, prawo papierów wartościowych oraz wszelkie kwestie dotyczące upadłości.

Kliknij wybrane zagadnienie, by przeczytać nasz praktyczny wpis na ten temat

Krajowy Rejestr Sądowy

Spółka cywilna

Spółka jawna

Spółka partnerska

Spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.):

Prawo gospodarcze i spółek
Rate this post