Kontrola koncentracji i fuzji przedsiębiorców: zgoda albo odmowa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kontrola koncentracji i fuzji przedsiębiorców: zgoda albo odmowa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: 1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro…

Kontrola koncentracji i fuzji przedsiębiorców: zgoda albo odmowa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
5 (100%) 45 votes
Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna

Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem…

Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna
5 (100%) 26 votes