Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, sprzedaż, darowanie, niszczenie, obciążanie czy uszkadzanie majątku

Art. 300. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje,…

Udaremnianie lub uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela przez ukrywanie, sprzedaż, darowanie, niszczenie, obciążanie czy uszkadzanie majątku
Rate this post

Oszustwo kredytowe, czyli uzyskanie kredytu, pożyczki pieniężnej od banku na podstawie przerobionego, podrobionego, nieprawdziwego dokumentu

Art. 297.  § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu…

Oszustwo kredytowe, czyli uzyskanie kredytu, pożyczki pieniężnej od banku na podstawie przerobionego, podrobionego, nieprawdziwego dokumentu
Rate this post