Praca pracownika w warunkach szkodliwych i trudnych

Praca pracownika w warunkach szkodliwych i trudnych

Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację. Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie…

Praca pracownika w warunkach szkodliwych i trudnych
5 (100%) 29 votes