Przedsiębiorstwo państwowe: statut, organy oraz majątek

Przedsiębiorstwo państwowe: statut, organy oraz majątek

Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. Przedsiębiorstwo państwowe podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorstwo państwowe uzyskuje osobowość…

Przedsiębiorstwo państwowe: statut, organy oraz majątek
5 (100%) 27 votes