Zakaz konkurencji wspólnika spółki

Zakaz konkurencji wspólnika spółki

Wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. Wspólnik nie może, bez wyraźnej lub domniemanej zgody pozostałych wspólników, zajmować się interesami…

Zakaz konkurencji wspólnika spółki
5 (99.35%) 31 votes
Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna

Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem…

Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna
5 (100%) 26 votes