Likwidacja i upadłość spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej: likwidatorzy, spłata zobowiązań i podział majątku spółki

Likwidacja i upadłość spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej: likwidatorzy, spłata zobowiązań i podział majątku spółki

W przypadkach rozwiązania spółki, należy przeprowadzić likwidację spółki. Zaprzestanie działalności spółki jawnej, a nawet jej rozwiązanie, nie zwalnia wspólników z odpowiedzialności za jej długi. Wspólnicy…

Likwidacja i upadłość spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej: likwidatorzy, spłata zobowiązań i podział majątku spółki
5 (100%) 44 votes
Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna

Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem…

Prokura w przedsiębiorstwie: ustanowienie, odwołanie i wygaśnięcie. Prokura łączna, wieloosobowa, oddziałowa i samodzielna
5 (100%) 26 votes