Category Archives: Sprzedaż przez internet

Obowiązki przedsiębiorcy przy sprzedaży przez internet

Umowa zawarta na odległość, to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, to umowa z konsumentem zawarta: a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron…
Więcej...