Tag Archives: Członek spółdzielni przyjęcie odmowa adwokat radca prawny prawnik kancelaria Konin Zielona Góra Koło Turek Słupca Nowy Tomyśl Sól Leszno Kalisz Gorzów Ostrów Środa Grodzisk Wielkopolski Gniezno

Członkowie spółdzielni: przyjęcie, rejestr, udziały, dziedziczenie, prawa i obowiązki

Spółdzielnia liczy co najmniej dziesięciu członków, a spółdzielnia produkcji rolnej co najmniej pięciu członków, o ile statut nie wymaga liczby większej. Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która odpowiada wymaganiom określonym w statucie, chyba że ustawa stanowi inaczej.  Ponadto statut może określać wypadki, w których dopuszczalne jest członkostwo…
Więcej...