Zadania i obowiązki dyrektora szkoły

Zadania i obowiązki dyrektora szkoły

Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą…

Zadania i obowiązki dyrektora szkoły
5 (100%) 41 votes