Kontrola koncentracji przedsiębiorców: zgoda lub odmowa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: 1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro…

Kontrola koncentracji przedsiębiorców: zgoda lub odmowa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Rate this post