Tag Archives: Nadzór kontrola związku sportowego przestę adwokat radca prawny prawnik kancelaria Konin Zielona Góra Koło Turek Słupca Nowy Tomyśl Sól Leszno Kalisz Gorzów Ostrów Środa Grodzisk Wielkopolski Gniezno

Nadzór i kontrola polskiego związku sportowego

Nadzór nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej. Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej ma prawo: 1) żądać udostępnienia odpisów uchwał władz polskiego związku sportowego…
Więcej...