Oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego: wniosek, zgoda, odmowa, zakaz, obowiązki i likwidacja

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z…

Oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego: wniosek, zgoda, odmowa, zakaz, obowiązki i likwidacja
Rate this post