Odpowiedzialność i odszkodowanie od przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu

Odpowiedzialność i odszkodowanie od przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu

Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego oraz za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego…

Odpowiedzialność i odszkodowanie od przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
5 (100%) 33 votes