Odpowiedzialność odszkodowawcza zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatora za szkody wobec spółki

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba…

Odpowiedzialność odszkodowawcza zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatora za szkody wobec spółki
Rate this post