Awans zawodowy nauczyciela w szkole

Awans zawodowy nauczyciela w szkole

Stopień awansu zawodowego nauczyciela jest rodzajem „certyfikatu” zawodowego, wydanego w trybie decyzji administracyjnej, potwierdzającej pewne uprawnienia w tym zakresie, pochodzące od władzy publicznej. Występują następujące…

Umowa know-how w praktyce

Umowa know-how w praktyce

Przez umowę know-how dysponent zobowiązuje się do przekazania odbiorcy informacji i doświadczeń o charakterze technicznym oraz udzielenia upoważnienia do korzystania z nich przez odbiorcę, natomiast…