Podanie fałszywych danych w oświadczeniu, że wymagane wpłaty na udziały oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane

Podanie fałszywych danych w oświadczeniu, że wymagane wpłaty na udziały oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki również wiąże się z podaniem fałszywych danych w oświadczeniu, że wymagane umową spółki wpłaty na udziały oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem, składanych wraz ze zgłoszeniem spółki do rejestru, albo w oświadczeniu, że wkłady na udziały podwyższenia kapitału zakładowego zostały wniesione. Oświadczenie zawiera zatem fałszywe dane, jeżeli wkładów w ogóle nie wniesiono, wniesiono je tylko częściowo lub wniesiono wkłady pozorne. Wskazane oświadczenia są podpisywane przez wszystkich członków zarządu. Obojętne jest także, jaki rodzaj stosunku prawnego, poza stosunkiem członkostwa w zarządzie, łączy członka zarządu ze spółką.

Odpowiedzialność trwa przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub podwyższenia kapitału i obejmuje wszystkie zobowiązania spółki, które powstały w tym okresie. Ma ona zatem charakter nieograniczony, obejmuje wszystkie zobowiązania, bez względu na ich wysokość i tytuł, liczbę wierzycieli, wysokość kapitału zakładowego, wysokość „niedopłaty” w zakresie pokrycia kapitału.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (39 votes)

Dodaj komentarz