Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela jest ustawą regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, jest pragmatyką zawodową nauczycieli, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma ona pierwszeństwo przed Kodeksem pracy.Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy i ustawy Karty Nauczyciela.

Ustawie podlegają głównie nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w:

  • - publicznych przedszkolach,
  • - publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych,
  • - placówkach, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających,
  • -zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
  • - publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Wybierz interesujące Cię zagadnienie, by przeczytać nasze praktyczne opracowanie na ten temat:

Dodaj komentarz