Paserstwo akcyzowe -  nabywanie, przechowanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie wyrobów akcyzowych

Paserstwo akcyzowe - nabywanie, przechowanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie wyrobów akcyzowych

Art. 65. § 1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73 lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe, o których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że stanowią one przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63, art. 64 lub art. 73, lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 4. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Czynność wykonawcza deliktów może przybrać jedną z następujących form:

1) nabycia wyrobów akcyzowych lub opakowań z wyrobami akcyzowymi,

2) przechowania wyrobów akcyzowych lub opakowań z wyrobami akcyzowymi,

3) przewozu wyrobów akcyzowych lub opakowań z wyrobami akcyzowymi,

4) przesyłania wyrobów akcyzowych lub opakowań z wyrobami akcyzowymi,

5) przenoszenia wyrobów akcyzowych lub opakowań z wyrobami akcyzowymi,

6) pomocy w zbyciu wyrobów akcyzowych lub opakowań z wyrobami akcyzowymi,

7) przyjęcia wyrobów akcyzowych lub opakowań z wyrobami akcyzowymi,

8) pomocy w ukryciu wyrobów akcyzowych lub opakowań z wyrobami akcyzowymi,

ale jedynie w przypadku, gdy stanowią one przedmiot czynu zabronionego wskazanego w art. 63-64 lub 73 kodeksu karnego skarbowego.

Przedmiotem ochrony art. 65 § 1 kks są interesy podatkowe państwa w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi. Podkreślić jednak wypada, że przedmiotem tej ochrony jest wyłącznie legalny obrót wyrobami akcyzowymi. Przepis art. 65 § 1 kks zawiera szeroki katalog przestępnych form sprawczych, od nabywania przedmiotów akcyzowych, przez przechowywanie, przewóz, przenoszenie, przesyłanie, aż po pomoc w ich zbyciu. Taka kazuistyka rodzajów zachowań przestępnych służy objęciu zakazem każdej postaci kontaktu z towarem bez akcyzy, pod warunkiem, że ich rodzaj, ilość lub zwartość wskazują na zamiar wprowadzenia do obrotu.  Przestępstwo paserstwa akcyzowego  zostaje popełnione w chwili każdego wejścia w posiadanie (nabycia, przechowania, przyjęcia, przewożenia, przenoszenia, przesyłania) wyrobu nieobciążonego podatkiem akcyzowym i z tej już tylko racji sprawca osiąga korzyść, która nie musi wiązać się z osobistym wprowadzeniem towaru do obrotu. Przeznaczenie wyrobów akcyzowych do działalności gospodarczej oznacza, że wyroby te mają zostać wykorzystane do dalszej produkcji, przetworzenia, obrotu, czy też eksportu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (29 votes)

Dodaj komentarz