Pisma i zamówienia handlowe spółki z ograniczaną odpowiedzialnością

Pisma i zamówienia handlowe spółki z ograniczaną odpowiedzialnością

Pisma i zamówienia handlowe spółki kierowane do oznaczonej osoby powinny zawierać:

1) firmę spółki, jej siedzibę i adres,

2) oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Obowiązek nie dotyczy pism i zamówień handlowych spółki kierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach gospodarczych. Reguły powyżej stosuje się odpowiednio do oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą. Pisma i zamówienia handlowe obejmują wszystkie pisma, oferty, oświadczenia o przyjęciu oferty itd. kierowane do oznaczonego, ewentualnie nieoznaczonego adresata. Przez pisma należy rozumieć także umowy zawierane przez spółkę oraz jej korespondencję e-mailową

W szczególności przez zwrot "pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę" należałoby także rozumieć wystawiane przez tę spółkę dokumenty fiskalne (faktury VAT). Zatem i w tych dokumentach, obok informacji wymaganych również przez RachunkU (firma, siedziba i adres, numer NIP), należałoby dodatkowo zamieścić informacje powyżej.

Ten, kto, będąc członkiem zarządu spółki, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe, o których mowa wyżej nie zawierają wymaganych danych, podlega grzywnie do 10 000 zł (art. 595 k.s.h.). Grzywnę nakłada sąd rejestrowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (16 votes)

Dodaj komentarz