Prawo karne skarbowe

to specjalna część prawa karnego, zawierająca przepisy, normujące odpowiedzialność osób fizycznych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, polegające na naruszeniu interesów finansowych państwa. Ogólne regulacje prawa karnego mają zastosowanie do tej dziedziny, więc odsyłamy do materiałów TUTAJ.

Wybierz interesujące Cię zagadnienie, by przeczytać nasze praktyczne opracowanie na ten temat:

- oszustwo podatkowe

- uchylanie się od opodatkowania

- niewystawiona, fikcyjna, nierzetelna, pusta faktura i rachunek

- podanie nieprawdy, zatajenie, fałszerstwo w deklaracji podatkowej

- nienależny zwrot podatku, nadpłaty

- przemyt celny – przewóz z zagranicy lub wywóz towaru bez przedstawienia organowi celnemu lub zgłoszenia celnego

- prowadzenie lub urządzanie wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji, lub zezwolenia gier losowych, na automacie lub zakładów wzajemnych

- paserstwo akcyzowe – nabywanie, przechowanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie wyrobów akcyzowych

- oszustwo celne – wprowadzenie w błąd organu uprawnionego do kontroli celnej

- niewystawienie faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia czy usługi, wystawienie ich w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania

- firmanctwo – zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności