Prawo morskie

Prawo morskie to prawo wewnętrzne państwa regulujące stosunki prawne związane z żeglugą morską i korzystaniem z morza. Innymi słowy jest to prawo praktyki obrotu morskiego danego państwa, w odróżnieniu od prawa morza stanowiącego dział prawa międzynarodowego. Kancelaria jest jedną z niewielu w Polsce, która wyspecjalizowała się w obsłudze klientów poszukujących porad z zakresu prawa morskiego. Klientami Kancelarii są przede firmy żeglugowe, spedycyjne, agencyjne, stoczniowe oraz ich pracownicyarmator, marynarz, żeglarz czy kapitan morski. Sporządzamy, opiniujemy oraz egzekwujemy umowy, reprezentujemy naszych klientów w sądach i organach administracyjnych oraz dochodzimy odszkodowania za szkody.