Firmanctwo - zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności

Firmanctwo - zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności

Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu i przez to naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zachowanie sprawcy ma charakter dwojakiego rodzaju, a mianowicie może polegać:

- na zatajeniu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek przez posłużenie się cudzym imieniem, nazwiskiem, nazwą lub firmą i narażenie przez to Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, lub

- na zatajeniu rzeczywistych rozmiarów prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej przez posłużenie się cudzym imieniem, nazwiskiem, nazwą lub firmą i narażenie przez to Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku.

Dodać należy, że zachowanie firmanta w każdym przypadku musi polegać na działaniu. W przypadku firmującego, może to być zarówno działanie, jak i zaniechanie. Rzeczywiste rozmiary działalności należy tłumaczyć jako prawdziwe, faktyczne wielkości, np. obrotów podmiotu gospodarczego. Posługuje się oznacza z kolei każde zachowanie sprawcy wprowadzające organy państwowe albo samorządowe lub innych uczestników obrotu gospodarczego w błąd co do rzeczywistych rozmiarów jego działalności gospodarczej.

Narażenie na uszczuplenie obejmuje różnicę między podatkiem, jaki określono i uiszczono z tytułu działalności prowadzonej przez firmanta pod cudzą firmą lub nazwiskiem, a tym, jaki należałoby uiścić, gdyby do zatajenia prawdziwych rozmiarów tej działalności doszło.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (31 votes)

Dodaj komentarz