Szkoda przy tworzeniu spółki, a odszkodowanie

Szkoda przy tworzeniu spółki, a odszkodowanie

Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki, wbrew przepisom prawa z winy swojej wyrządził spółce szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność ta jest oparta na zasadzie winy i chodzi o każdą postać winy. Niezbędne jest również wykazanie związku przyczynowego między szkodą a zawinionym zachowaniem biorącego udział w tworzeniu spółki, polegającym na zachowaniu sprzecznym z prawem, przy czym zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Szkoda obejmuje rzeczywistą stratę i utracony zysk.

Zarówno osoby biorące udział w tworzeniu spółki, jak i członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorzy działający na szkodę spółki ponoszą za to nie tylko odpowiedzialność cywilnoprawną, ale także odpowiedzialność karną.

Przez tworzenie spółki rozumie się wszystkie czynności, które miały wpływ na kształt prawny spółki. Są to nie tylko czynności składające się na zawiązanie spółki, ale także te, które prowadzą do zmian umowy spółki.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

5/5 - (37 votes)

Dodaj komentarz