Rejestr produktów niebezpiecznych

Rejestr produktów niebezpiecznych

Organ nadzoru prowadzi rejestr produktów niebezpiecznych. W rejestrze produktów niebezpiecznych są gromadzone informacje o produktach, które nie spełniają ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności: 1)…