Umowa o pracę z pracownikiem na okres próby

Umowa o pracę z pracownikiem na okres próby

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Strony wykorzystują ten rodzaj umowy o pracę, gdy chcą poznać warunki wykonywania określonej pracy, a także wzajemne prawa i obowiązki z tym związane. Pracodawca stosuje umowę na okres próbny najczęściej celem sprawdzenia umiejętności wykonywania określonej pracy przez pracownika przed związaniem się umową.

Co do zasady umowa na okres próbny jest jednorazowa. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

1)  jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2)   po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Zasadniczym kryterium podziału tych sytuacji jest rodzaj pracy. Jeżeli praca określona w umowie na okres próbny jest innego rodzaju niż praca poprzednio wykonywana, to nie wprowadza ograniczeń co do możliwości jej ponownego zawarcia. Rodzaj pracy określany jest w umowie o pracę niemniej nie zawsze odpowiada on pracy rzeczywiście wykonywanej przez pracownika.

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (32 votes)

Dodaj komentarz