Umowa o pracę na podstawie mianowania pracownika

Umowa o pracę na podstawie mianowania pracownika

Stosunek pracy na podstawie mianowania jest pozaumownym stosunkiem pracy regulowanym przepisami szczególnymi (pragmatykami służbowymi). Każda pragmatyka nieco odmiennie reguluje prawa i obowiązki pracownika mianowanego. Ogólnie rzecz ujmując, cechami charakterystycznymi tych stosunków pracy jest ich wzmożona stabilizacja, większa dyspozycyjność pracownika, ponoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz mieszany tryb dochodzenia roszczeń - częściowo przed sądami pracy, a częściowo w drodze administracyjnej (odwołanie do wyższego przełożonego), a następnie w drodze skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Oświadczenie woli pracownika o nawiązaniu stosunku pracy na podstawie mianowania wyraża się przyjęciem aktu nominacji. Przepisy szczególne na ogół zawierają katalog sytuacji, w których może dojść do rozwiązania stosunku pracy z mianowania. Czas pracy pracowników mianowanych - to często czas mierzony zadaniami. Przepisy Kodeksu pracy mają zastosowanie do pracowników mianowanych tylko wówczas, gdy przewidują to wprost przepisy szczególne lub gdy przepisy te nie regulują pewnych kwestii związanych z tym stosunkiem pracy.

Przepisy dotyczące ustania stosunku pracy z mianowania są analogiczne, jeżeli chodzi o możliwe warianty (porozumienie, wypowiedzenie, rozwiązanie natychmiastowe, wygaśnięcie), do umownego stosunku pracy. Na tym jednak podobieństwo się kończy. Stosunki pracy z mianowania z reguły trudniej jest rozwiązać, w porównaniu z umownymi, co - nawiasem mówiąc - stanowi jeden z głównych powodów atrakcyjności tego zatrudnienia. W stosunku pracy z mianowania szerzej są też z reguły określone przypadki wygaśnięcia stosunku pracy.

Stosunki pracy pracowników mianowanych regulują m.in.:

- ustawa o pracownikach urzędów państwowych,

- Karta Nauczyciela,

- prawo o ustroju sądów powszechnych,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- o pracownikach instytutów naukowo-badawczych,

- o szkolnictwie wyższym,

- o służbie cywilnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (45 votes)

Dodaj komentarz