Usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaku identyfikującego, daty produkcji, przydatności towaru lub urządzenia

Usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaku identyfikującego, daty produkcji, przydatności towaru lub urządzenia

Art. 306.  Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podmiotem przestępstwa określonego w art. 306 kk nie może być posiadacz towaru lub urządzenia, jeżeli nie jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. Przepis ten, umieszczony w kodeksie karnym w rozdziale pt. „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”, nakazuje bowiem - jak twierdzą zwolennicy tego poglądu - ograniczyć krąg możliwych podmiotów przestępstwa do osób zbywających towary jako podmioty gospodarcze lub pracowników tych podmiotów. Posiadacz towaru lub urządzenia, niebędący profesjonalnym uczestnikiem obrotu gospodarczego, nie jest takim podmiotem nawet wtedy, kiedy przerabia znak identyfikacyjny z zamiarem wprowadzenia towaru do obrotu cywilnoprawnego.

Przepis art. 306 kk jako przedmiot ochrony przyjmuje prawidłowość obrotu gospodarczego i (bezpośrednio) ochronę interesów konsumenta. Znamionami czynności sprawczej są: usunięcie (pozbawienie towaru bądź urządzenia oryginalnych znaków identyfikacyjnych), podrobienie (nadanie produktowi oznaczeń, których wcześniej nie posiadał), lub przerobienie (modyfikacja istniejących oznaczeń).

Znakami identyfikacyjnymi pojazdu w rozumieniu art. 306 kk są numery nadwozia, podwozia, ramy i numer silnika. Posłużenie się dla oznaczenia używanego pojazdu autentycznymi tablicami rejestracyjnymi wydanymi dla oznaczenia innego pojazdu nie stanowi ani przestępstwa określonego w art. 270 § 1 kk, ani też przewidzianego w art. 306 kk, gdyż sprawca zamienia tablice rejestracyjne, lecz ich nie podrabia, nie przerabia, nie używa tak podrobionych lub przerobionych tablic. Tablice rejestracyjne nie są także w rozumieniu art. 306 kk znakami identyfikacyjnymi pojazdu na równi z numerami nadwozia, czy silnika.

Wykorzystanie pustego opakowania - jeżeli nie jest to opakowanie oryginalne, zastrzeżone dla konkretnego produktu lub przez konkretnego producenta, przez innego producenta, po uprzednim oznaczeniu opakowania jego własnym znakiem towarowym, nie narusza zakazu zawartego w art. 306 kk.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (32 votes)

Dodaj komentarz