Prawo gospodarcza Poznań spółek firm adwokat radca prawny prawnik Poznaniu

Kiedy będziesz w potrzebie,

idź do doświadczonego i skutecznego adwokata, radcy prawnego czy prawnika


Procesy sądowe

Postępowanie sądowe wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów, w tym reguł rządzących procesem, ale też dystansu i chłodnego umysłu, szybkości decyzji, umiejętności przewidywania. Sprawnie prowadzimy postępowania przed Sądem Rejonowym, Okręgowym, Apelacyjnym, Wojewódzkim Sądem Administracyjny, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz organami administracyjnymi. Każdy skuteczny i dobry adwokat, radca prawny oraz prawnik w postępowaniu  sądowym bezwzględnie dochodzi oraz broni praw swojego Klienta. Postępowanie przed sądem, to najtrudniejszy etap sprawy, który wymaga zawsze dobrego fachowca.

Czytaj więcej...

Prawo gospodarcze

W swojej ofercie Kancelaria posiada bogaty pakiet usług przeznaczonych dla przedsiębiorców, spółek i firm. Kancelaria świadczy obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm czy spółek prawa handlowego. Kancelaria prowadzi bezpośrednie doradztwo w sprawach gospodarczych poprzez: udział w spotkaniach z klientami, opiniowanie i sporządzanie projektów pism czy umów, porady prawne oraz opinie prawne, udział w negocjacjach, reprezentowanie przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

Czytaj więcej...

Prawo cywilne i umowy

Każdego dnia doradzamy w ramach różnych dziedzin prawa cywilnego, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów. Sporządzamy pisma sądowe, procesowe, pozwy, wnioski do Sądów i organów oraz przygotowujemy odwołania, apelacje i Skargi Kasacyjne od wyroków do Sądu Najwyższego. Kompleksowo opracowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy, doradzając Klientom najkorzystniejsze rozwiązania, przy uwzględnieniu profilu działalności. Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach z kontrahentami, jak również w sporach sądowych. Prawo gospodarcze Poznań

Czytaj więcej...

Prawo pracy

Kancelaria posiadana bogatą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, dzięki prowadzeniu szeregu spraw na terenie całej Polski. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty pism i umów, reprezentujemy pracowników oraz pracodawców przed sądami i organami, przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze. Prawo pracy jest szeroką dziedziną i nie sposób zamieścić tutaj wszystkich potencjalnych problemów i sporów, jakie na jego tle mogą powstać.

Czytaj więcej...

Egzekucja i windykacja

Oferujemy stałą pomoc prawną w zakresie obsługi wierzytelności i długów, m.in. upadłości, kontaktu, ugód z dłużnikami i wierzycielami, przedsądowych wezwań do zapłaty, pozwów sądowych oraz w toku całego procesu sądowego, wyboru komorników sądowych oraz monitorowania procesu egzekucji. W zakresie postępowania egzekucyjnego współpracujemy z najbardziej efektywnymi kancelariami komorniczymi w Polsce. Adwokat prawnik Poznaniu Łodzi radca prawny

Czytaj więcej...

Prawo karne

Od początku naszej działalności prowadzimy wszystkie rodzaje spraw karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Mamy doświadczenie w ponad 50 rodzajach spraw karnych prowadzonych na terenie całej Polski. Bronimy oskarżonych i reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie dochodzenia i śledztwa oraz postępowania sądowego. Wnosimy prywatne akty oskarżenia, odpowiedzi na akta oskarżenia oraz odwołania, kasacje do Sądu Najwyższego, apelacje czy zażalenia. Adwokat  prawnik radca prawny

Czytaj więcej...

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym, w tym przy uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych, doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi. Wysoką jakość usług gwarantuje wieloletnie doświadczenie współpracowników kancelarii, zdobyte w trakcie zatrudnienia w centralnych organach administracji rządowej.

Czytaj więcej...

Prawo budowane i nieruchomości

zajmujmy się szeroko rozumianym prawem budowlanym i nieruchomościami. Angażujemy się w prowadzenie procesów inwestycyjnych na każdym etapie. Rozwiązujemy wszelkie problemy związane z posiadaniem i wykorzystywaniem nieruchomości, lokalu, mieszkania czy domu. Reprezentujemy swoich klientów przed sądami, jak również organami administracji publicznej, a ponadto udzielamy porad prawnych w sprawach bieżących.

Czytaj więcej...

Ochrona konkurencji i konsumnetów

Prawo ochrony konkurencji, a zwłaszcza prawo antymonopolowe wiąże się nierozerwalnie z takimi pojęciami jak wolność gospodarcza i wolny rynek. Zapewniamy sporządzanie i opiniowanie umów, wzorców umów oraz regulaminów, współpracę z Rzecznikiem Praw Konsumenta oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, prowadzenie spraw o czyny nieuczciwej konkurencji oraz innych postępowań przed sądami lub organami. Zadaniem naszej Kancelarii jest ochrona podmiotów gospodarczych, przed nadużyciami występującymi na rynku. adwokat radca prawny prawnik

Czytaj więcej...

Spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia

Prowadzimy w pełnym zakresie obsługę prawną fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni począwszy od przygotowywania aktów założycielskich czy wewnętrznych i prowadzenia postępowań rejestrowych, poprzez stałe porady prawne w bieżących sprawach, a skończywszy na postępowaniach przed sądami czy organami administracji. Analizujemy dokumenty, umowy i inne pisma związane z funkcjonowaniem fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni. Prawo gospodarcze Poznań

Czytaj więcej...

Prawo przewozowe i transportowe

oferujemy obsługę prawną i porady prawne przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne, wsparcie przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych, opracowywanie ogólnych warunków przewozu, rozwiązywanie sporów związanych niewykonaniem umów, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników czy sporządzanie opinie prawne. Prawo pracy Poznań

Czytaj więcej...

Prawo morskie

Kancelaria jest jedną z niewielu w Polsce, która wyspecjalizowała się w obsłudze klientów poszukujących porad z zakresu prawa morskiego. Klientami Kancelarii są przede firmy żeglugowe, spedycyjne, agencyjne, stoczniowe oraz ich pracownicyarmator, marynarz, żeglarz czy kapitan morski. Sporządzamy, opiniujemy oraz egzekwujemy umowy, reprezentujemy naszych klientów w sądach i organach administracyjnych oraz dochodzimy odszkodowania za szkody.

Czytaj więcej...

Co wyróżnia naszą kancelarię ponad innymi?

Pracujemy na sukces

%

Pewności i bezpieczeństwa

Adwokatów, radców prawnych i prawników

%

Zadowolonych klientów

Jeżeli chcesz mieć przewagę, to problemy powierzaj najlepszym specjalistom

Czy znowu masz problem prawny? Niespokojne myśli drążą codzienność twego życia? Czy zastanawiałeś się nad rozwiązaniem? Wczoraj było dobrze, dziś jest źle, jutro może być gorzej, chyba że znajdziesz pomoc, ale pamiętaj, że czas biegnie nieubłaganie.

Kto powiedział, ze prawo i procesy sądowe są problemami? Ten kto jeszcze nie korzystał z usług dobrego i skutecznego adwokata, radcy prawnego czy prawnika. Jesteś wart rzeczy dobrych i sprawiedliwych. Twoje potrzeby też są ważne, pamiętaj. Myślisz, że jesteś w tarapatach z których nie da się wyplątać? Zaoferujemy Ci pomoc, której jesteś wart i zaskoczymy Twoich przeciwników.  O naszych klientów zawsze dba zespół wykwalifikowanych adwokatów, radców prawnych i prawników. Odwiedź Poznań w celu uzyskania porady prawnej.

Nowości z bloga


Siedziba Poznań

ul. Głogowska 47a lok. 1a,   60-736 Poznań,   tel. kom: +48 576 622 224

Poznań

Siedziba Łódź

al. Mickiewicza 11 lok. 14,   90-443 Łódź,   tel. kom: +48 696 293 998

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Prawo pracy Poznań adwokat radca prawny prawnik

Skontaktuj się z nami, czekamy

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

e-mail: ziebaczewski@gmail.com

Porada prawna

2 + 7 =

Prawo gospodarcze Poznań adwokat prawnik radca prawny

Prawo gospodarcza Poznań spółek firm adwokat radca prawny prawnik Poznaniu
5 (99.23%) 52 votes