Obsługa prawna Poznań

Każda firma potrzebuje zaufanego i doświadczonego doradcy. Kancelaria świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów gospodarczych takich jak spółdzielnie, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Stała obsługa prawna firm obejmuje m.in.:

 • - udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • - sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
 • - opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • - sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa
 • - udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
 • - reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • - reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • - windykacja wierzytelności,
 • - prowadzenie spraw pracowniczych.

Ponadto, z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • - zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
 • - zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • - rozwiązywaniu i likwidacji spółek,
 • - analizie i opiniach prawnych dla podmiotów gospodarczych

Stała obsługa prawna firm jest realizowana na podstawie umowy, którą Kancelaria zawiera ze swoimi klientami. Treść umowy jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.

 

Najlepszą rekomendacją są praktyczne opracowania problemów prawnych na naszym blogu