Stowarzyszenie

Stowarzyszenie to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. W Polsce specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie uregulowanymi w przepisach prawa i mającymi specjalne cele, są: partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe i cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa. Prowadzimy w pełnym zakresie obsługę prawną stowarzyszenia począwszy od przygotowywania aktów założycielskich czy wewnętrznych i prowadzenia postępowań rejestrowych, poprzez stałe porady prawne w bieżących sprawach, a skończywszy na postępowaniach przed sądami czy organami administracji. Analizujemy dokumenty, umowy i inne pisma związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia.

Wybierz interesujące Cię zagadnienie, by przeczytać nasze praktyczne opracowanie na ten temat: