Prawo transportowe, przewozowe, spedycyjne

Kancelaria oferuje obsługę prawną i porady prawne przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe, transportowe i spedycyjne, wsparcie przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych, opracowywanie ogólnych warunków przewozu, rozwiązywanie sporów związanych niewykonaniem umów, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników czy sporządzanie opinie prawne. Reprezentujemy również naszych klientów w postępowaniach sądowym, przed organami administracji i organami ściągania (policja, prokuratura).

Wybierz interesujące Cię zagadnienie, by przeczytać nasze praktyczne opracowanie na ten temat:

Dodaj komentarz