Likwidacja i upadłość spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej: likwidatorzy, spłata zobowiązań i podział majątku spółki

Likwidacja i upadłość spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej: likwidatorzy, spłata zobowiązań i podział majątku spółki

W przypadkach rozwiązania spółki, należy przeprowadzić likwidację spółki. Zaprzestanie działalności spółki jawnej, a nawet jej rozwiązanie, nie zwalnia wspólników z odpowiedzialności za jej długi. Wspólnicy…

Likwidacja i upadłość spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej: likwidatorzy, spłata zobowiązań i podział majątku spółki
5 (100%) 44 votes

Odpowiedź na pozew i wniosek do sądu

Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia…

Odpowiedź na pozew i wniosek do sądu
Rate this post